[NL2] T6o en BB, quinte floppée, turn et river horribles - Kill Tilt