Tournoi Winamax 'W SERIES MARATHON EVENT' 10 euros - Kill Tilt