[NL2 GO Fast] : AKs IP vs un Reg dans un pot 3Bet - Kill Tilt