[mtt 5e] bataille de blind 60 left TOTEM - Kill Tilt