Constat d'un membre lambda, un peu déçu... - Kill Tilt