ShiShi joue en Cash Game NL200 (blinds 1€ / 2€) - Kill Tilt