[spin 1e, x2] HH#1; A9o en BB, play vs isoshove de SB ? - Kill Tilt